I.M.P. 2029

Johannes Worp (1821 - 1891)

   
 

Johannes Worp werd geboren op 24 december 1821 te Broek in Waterland en overleed in Groningen op 21 april 1891. Hij volgde zijn opleiding in achtereenvolgens Amsterdam, in Leipzig bij E.F. Richter en in Dresden. Na organist geweest te zijn in Edam en Almelo werd hij de vaste bespeler van het orgel in de Martinikerk te Groningen. Worp heeft zich tijdens zijn leven zeer verdienstelijk gemaakt voor het muziekonderwijs. Tevens publiceerde hij kleinere orgelwerken van zichzelf en van anderen, waarmee hij een verbetering van het orgelspel in de kerken nastreefde.

Naast bovengenoemde kleinere orgelwerken en de welhaast ‘berucht’ geworden koraalboeken met de ‘Evangelische Gezangen’ en de 150 Psalmen, verschenen van zijn hand twee Fantasiën voor orgel. De voorliggende Sonate in f klein is de oer-versie van zijn Fantasie nr. 1.

Het stuk is geschreven als inzending voor de in 1856 door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst uitgeschreven compositieprijsvraag, waarin, onder andere, de categorie Orgelsonate voorkwam. Van de zes inzendingen werd alleen die van Johannes Worp gehonoreerd en wel met een ‘hoogst eervolle vermelding’. Daarbij behoorde een geldbedrag van 40 gulden (maximaal 60 gulden was uitgeloofd). De overige vijf inzendingen werden als ‘onvoldoende’ aangemerkt.

Later heeft Worp deze Sonate omgedoopt tot Fantasia (nr. 1) en bij die gelegenheid het oorspronkelijke Adagio vervangen door een nieuw gecomponeerd langzaam deel, ‘Canon’ geheten. In die vorm is het stuk in 1859 uitgegeven bij Körner in Erfurt / Leipzig en “aus innigster Verehrung” opgedragen aan “dem Herrn Johann Schneider, Königl. Sächs. Hoforganist in Dresden”.

 


Johannes Worp
was born on the 24 th of December 1821 in Broek in Waterland (a few miles north of Amsterdam). He died on the 21 st of April 1891 in Groningen. He was educated in Amsterdam, Leipzig (E.F. Richter) and Dresden. After having served as organist in Edam and Almelo he became titular organist in the Martini-church in Groningen. During his lifetime Worp became famous for music education. He also published collections of smaller organ works of himself and by others, with the aim of improving the organ playing in the churches.

Along side of the so called ‘koraalboeken’ (books with preludes and accompaniments) of the ‘Evangelical church songs’ (hymns) and the 150 Dutch Psalm tunes, he composed two Fantasias for the organ. The present Sonata in f minor is the original version of his Fantasia nr. 1.

The piece was written as an entry for the composition competition, organized in 1856 by the Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (Society for stimulation of music), which included the category ‘Organ Sonata’. Out of the six entries, only that of Johannes Worp was honored with a ‘hoogst eervolle vermelding’ (most honorable mention). Part of this was an award of 40 guilders (a maximum of 60 guilders was offered). The other five entries were considered ‘unsatisfactory’.

Sometime later Worp re-baptized this Sonata into Fantasia (nr. 1). For that occasion he replaced the original Adagio with a newly composed slow movement, called ‘Canon’. In this form the piece was published in 1859 with Körner in Erfurt / Leipzig. It was gratefully dedicated to “dem Herrn Johann Schneider, Königl. Sächs. Hoforganist in Dresden”.

   
 
  Orgel Sonate in f klein / f minor / f moll / fa mineur (1856)