I.M.P. 2027

Gustav Flügel (1812 - 1900)

   
   
 

Gustav Flügel is geboren in 1812 te Nienburg aan de Saale. Hij ontving zijn opleiding aan de kerkmuziekopleiding in Dessau, bij Friedrich Schneider. Na in verschillende plaatsen werkzaam geweest te zijn als muziekleraar, werkte hij vanaf 1840 als zodanig in Stettin (Szczecin). Van 1852 tot 1859 was hij organist te Neuwied. In 1859 keerde hij terug naar Stettin om daar organist te worden aan de ‘Schlosskirche’. Hij overleed te Stettin in 1900.

Opmerkelijk is dat in beide stukken de koraalmelodie in zijn geheel canonisch verwerkt is. Qua proporties en toegepaste compositietechniek mag men gerust spreken van koraalfantasieën. Flügel toont in deze stukken een grondige beheersing van het contrapunt, hetgeen gezien zijn scholing in Dessau, ons niet behoeft te verbazen. Hij achtte de stukken, blijkens de titel, geschikt voor feestelijke kerkdiensten. Door hun lengte zullen ze dan wel een substantiële hoeveelheid tijd in beslag nemen. Daarnaast echter noemt hij het gebruik voor concertdoeleinden. Gezien hun compositorische uitwerking zijn ze zeker geschikt daarvoor.

 

Gustav Flügel was born in 1812 in Nienburg on the Saale, Germany. He was educated at the school for church music in Dessau, where he studied with Friedrich Schneider. After having worked as a music teacher in a number of cities, he moved to Stettin ( Szczecin) in 1840, where he continued teaching. Between 1852 and 1859 he was organist in Neuwied. In 1859 he returned to Stettin to become organist at the ‘Schlosskirche’. He died in Stettin in 1900.

It is remarkable that, in both pieces, the melody of the choral is treated as a canon. Due to their size and to the use of composition technique, they can be regarded as chorale fantasias. In these pieces Flügel displays his mastery of counterpoint, which comes as no surprise, considering his education in Dessau. According to the title, he considered these pieces to be appropriate for festive church services. Due to their length, they will take a substantial amount of time to perform. Along side he mentions their use in concert . Their compositional elaboration makes them suitable for concerts.

   
 
     
 

2 Orgelstücke (Choralfantasien) op.77
- "Wie schön leuchtet der Morgenstern"
- "Wachet auf, ruft uns die Stimme"