I.M.P. 2020

Das unbekannte 19. Jahrhundert /
The unknown 19th century

   
  Aan het begin van de 19 e eeuw werd Beethoven wel als norm voor alle muziek beschouwd. In vergelijking daarmee moeten we de hier gepubliceerde stukken van zijn tijdgenoten Fischer en Werner zien. In de loop van de 19 e eeuw ontwikkelde zich voor het orgel de symfonische stijl. Maar tegelijkertijd was er een tegenbeweging die een ‘terug naar de oervorm’ propageerde. In dat kader zijn de Fuga’s van Weitz en Ortlieb te beschouwen. De Pastorale van Jacobs is een niet hoogdravend, maar wel allercharmantst stukje gebruiksmuziek.:
  M.G. Fischer
(1773 - 1829)
Fantasie fürs Volle Werk, op. 9:1

J.G. Werner

(1777 - 1822)
(Allegro in F) für die volle Orgel

M. Weitz

(XIXe)
Fuga in Des

M. Weitz

(XIXe)
Fuga in gis klein

E. Ortlieb

(1807 - 1861)
Fuga in c klein

F. Jacobs

(XIXe)
Pastorale