I.M.P. 2005

Justin Heinrich Knecht (1752 - 1817)

   
   Play a. Capriccio
   Play b. Cantabile
 
Justin Heinrich Knecht was één van de belangrijkste vernieuwers van de orgelmuziek aan het eind van de 18e eeuw. Zijn muziek verraadt dat hij goed bekend was met de stijl van de Weense klassieken. Hij publiceerde (onder andere) een verzameling stukken in de toonsoort D groot. Drie hiervan staan in deze bundel. Ze laten zich afzonderlijk spelen, maar ook achter elkaar. Het eerste, 'Capriccio' is groots, bijna symfonisch opgezet. Het tweede stuk, 'Cantabile', is een stuk voor een soloregister met begeleiding. Het derde, 'Nachspiel', ademt de sfeer van een finale uit een symfonie van Haydn.
 
Justin Heinrich Knecht
was one of the most important innovators of organ music at the end of the 18th century. His music shows that he was well known with the Viennese classical style. He published (among others) a collection of pieces in D major. Three of which are in this compilation. The first, 'Capriccio' has a majestic, almost symphonic form. The second one, 'Cantabile', is a piece for a solo stop with accompaniment. The third, 'Nachspiel', creates the atmosphere of a finale of a Haydn symphony.
 
Justin Heinrich Knecht
était un des rénovateurs de musique pour orgue les plus importants à la fin du 18me siècle. Sa musique montre qu'il conaissait parfaitement le style Viennois. Il publiat (entre autres) une anthologie de morceaux, tous en re majeur. Trois d' entre eux sont publiés dans ce livre. La première piece, 'Capriccio' a plutôt une forme symphonique. La seconde, 'Cantabile', est une oeuvre pour un jeu soliste avec accompagnement. La troisième, 'Nachspiel', fait penser à un finale d'une symphonie d'Haydn.
 
Justin Heinrich Knecht war einer der wichtigsten Erneuerer der Orgelmusik am Ende des 18. Jahrhunderts. An seiner Musik ist zu erkennen, dass er mit dem Stil der Wiener Klassiker vertraut war. Er veröffentlichte (unter anderem) eine Kollektion von Stücken in D-dur. Drei davon sind in dieser Sammlung enthalten. Das erste, 'Capriccio' besitzt eine grosse, beinahe symfonische Form. Das zweite, 'Cantabile' ist ein Stück für ein Soloregister mit Begleitung. Im dritten, dem 'Nachspiel', spürt man die Atmosphäre des Finales einer Sinfonie von Haydn.
   
 
 

 

 
  3 stukken in D groot 2 Manualen, Pedaal
3 pieces in D major
2 Manuals, Ped.
3 pièces en re majeur
2 claviers et pédale
3 Stücke in D-dur
2 Manuale, Pedal